tu-sach-quan-tri

Tủ sách Quản trị

Tủ sách Quản trị chọn lựa những cuốn sách quan trọng nhất về quản lý lãnh đạo và quản trị tổng quát, dành cho tất cả những ai đang tham gia quản lý / lãnh đạo doanh nghiệp hoặc quan tâm và muốn tham gia vào việc lãnh đạo doanh nghiệp.

 

Xem thêm

site-img8

Tủ sách Tiếp thị – Bán hàng

Tủ sách Tiếp thị – Bán hàng chọn lọc những cuốn sách kinh điển và quan trọng nhất xuất bản bằng tiếng Việt, có tính nền tảng và thời sự về tiếp thị, quản lý tiếp thị, bán hàng và quản trị bán hàng

 

Xem thêm

tai-chinh-kinh-te

Tủ sách Nghệ thuật lãnh đạo

Tủ sách Nghệ thuật lãnh đạo lựa chọn những cuốn sách quan trọng nhất được xuất bản bằng tiếng Việt về Nghệ thuật lãnh đạo.

 

Xem thêm

item3

Tủ sách Nữ doanh nhân

Tủ sách gồm nhiều lĩnh vực khác nhau về kinh tế, quản lý…

 

Xem thêm

item3

Tủ sách Đàm phán

Tủ sách gồm nhiều lĩnh vực khác nhau đàm phán…

 

Xem thêm

tai-chinh-kinh-te

Tủ sách Dạy con làm giau

Tủ sách Dạy con làm giàu lựa chọn những cuốn sách quan trọng nhất được xuất bản bằng tiếng Việt về Nghệ thuật lãnh đạo.

 

Xem thêm

item3

Tủ sách 100 ý tưởng

Tủ sách gồm nhiều lĩnh vực khác nhau đàm phán…

 

Xem thêm

item3

Tủ sách Các chuyên mục khác

Tủ sách gồm nhiều lĩnh vực khác nhau đàm phán…

 

Xem thêm

lien-he_ybook