100 ý tưởng tạo ảnh hưởng cá nhân

Ảnh hưởng cá nhân của chúng ta đến từ việc ngộ rõ mình là ai, chúng ta đấu tranh cho điều gì, đâu là những ưu tiên của chúng ta, khi nào chúng ta hành động, và hiểu nguyên nhân cách phản ứng cụ thể nào đó của chúng ta. Điều có tính quyết định cho việc tạo ảnh hưởng cá nhân và biết rõ những thiên hướng trong con người mình, biết cách đóng góp hiệu quả, và biết mục tiêu cuối cùng của mình là gì.

Ảnh hưởng cá nhân là nhằm đem lại thành quả. Nỗ lực tạo ảnh hưởng cá nhân của bạn có tài tình đến đâu cũng vô ích nếu không đem lại thành quả. Điểm xuất phát quan trọng cần cân nhắc là thành quả bạn muốn đạt được sau khi xem xét một cách táo bạo mà thực tế về những gì khả thi.

Cuốn sách mời bạn nghĩ thông suốt về ảnh hưởng cá nhân bạn muốn có, và cung cấp những gợi ý và nhắc nhở thực tế để suy nghĩ. 100 ý tưởng trong cuốn sách này khuyến khích bạn suy nghĩ tích cực về phương pháp và quan điểm của bạn cũng như điều bạn dự tính đạt được.

Tác giả: Peter Shaw, Hiếu Trung – Ý Như dịch
Khổ sách: 13 x 20,5 cm
Số trang: 250 trang
Giá bìa: 76.000 đồng

Mua sách  Mua ebook

Để lại lời nhắn

lien-he_ybook