Cách tân để thắng – Mô hình A-đến-F

Mục đích chính của quyển sách là thiết lập các yếu tố chủ yếu để quản trị cách tân
(innovation management) hiệu quả và sáng tạo thông qua mô hình A-đến-F, cho phép người đọc sắp xếp một cách logic hầu hết các ý tưởng cốt lõi về cải cách được xuất bản trong những năm gần đây vào một cấu trúc mang tính khái niệm. Quyển sách cung cấp hướng dẫn nhanh gọn và thấu đáo về cách tân; một quyển sổ tay bao gồm những lý thuyết quan trọng nhất, các kỹ thuật cùng những phát hiện gần đây về lĩnh vực này.

Tác giả: MARSHALL GOLDSMITH
Khổ sách: 13×20,5cm
Số trang: 406 trang
Giá bán: 109.000 đồng

Mua sách  Mua ebook

Để lại lời nhắn

lien-he_ybook